Op scheppingstournee met prof. dr. Benno Zuiddam

Waar komen wij vandaan? Waarom zijn wij hier? Waar gaan wij naartoe als wij sterven? Drie belangrijke levensvragen waarop iedereen een antwoord zou willen hebben. Van 16 april tot en met 27 april is prof. dr. Benno A. Zuiddam, classicus en theoloog, in Nederland. Hij stelt zichzelf en het publiek bijzonder de vraag: Waarom is… Read more »

Latest
 • Voor kerkvaders is Genesis betrouwbare informatiebron

  De Vroege Kerk was van mening dat de Bijbel betrouwbare feiten bevat over de schepping, de zondeval, het verlossingswerk van Christus en het toekomstige herstel van al het geschapene, betoogt prof. dr. Benno A. Zuiddam. Als christenen van het eerste uur stonden de kerkvaders relatief dicht bij de tijd van de apostelen. Voor velen van… Read more »

 • Het morele besef van apen Kan ethiek ontstaan door evolutionaire processen?

  Sommige mensen beweren dat moraal een product is van willekeurige evolutionaire processen in plaats van een scheppings- daad van een almachtige God. Hier is veel op af te dingen omdat men moraal verwart met de schijnbare moraal in de evolutieleer (1). Verder kan deze verkeer- de aanname, het motief en de intentie van moraal niet… Read more »

 • Avond over belang klassiek scheppingsgeloof Prof. Zuiddam spreekt op Urk d.d. 24-4-2018

  De theoloog en classicus prof. dr. Benno A. Zuiddam spreekt morgenavond op Urk (Ichthushof) over het belang van een klassiek scheppingsgeloof. Kun je dat nog wel verdedigen in deze tijd. De onderstaande advertentie verscheen vorige week in het huis-aan-huisblad Het Urkerland.

 • Inverse retina Stelling 90 van de '95 stellingen tegen evolutie'

  De lichtgevoelige cellen in het menselijke oog bevinden zich onder twee lagen zenuwcellen. Daardoor, zo geloofde men, werd het licht door de zenuwcellen afgezwakt. Een intelligente Schepper zou dat beter geconstrueerd hebben, was de gangbare mening. Nu is echter gebleken, dat de zogenaamde Müllercellen, waarvan men tot nu toe slechts wist, dat zij een ondersteunende… Read more »

 • Is openbaring een kennisbron? Perspectivisme een correcte zienswijze?

  Is openbaring een kennisbron? En is perspectivisme een correcte zienswijze? Dr. G.A. van den Brink sprak op het congres ‘De waarde van de schepping voor wetenschapsbeoefening en ethiek’ over dit thema. Met dank aan Geloofstoerusting kon deze lezing worden opgenomen. Hieronder is de video te bekijken:

 • Augustinus de schuld geven voor “Adam” (1) Van Raalte over de vraag naar de historische Adam

  Hier het eerste deel van ons antwoord op de bewering dat “niemand in de Bijbel geloofde die constructie van de historische Adam” en dat de kerkvader Augustinus (354-430) metterdaad voor deze constructie verantwoordelijk moet worden gehouden. Deze bewering horen we in een korte videoclip van de Canadian Scientific and Christian Affiliation. Scot McKnight noemt zeven… Read more »

 • Waar komen wij vandaan? Jongerenavond De Banier in Amersfoort

  Download hier de pdf.

 • Bodemonderzoek wijst naar zondvloed

  Op 22 maart ’18 gaf Stef Heerema een presentatie over de betrouwbaarheid van de bijbel met betrekking tot de zondvloed en de geologie van Nederland. Hij was uitgenodigd in de prachtige sociëteit van de Navigators Studentenvereniging Groningen. Aan de studenten werd getoond hoe men door middel van geologie een groter vertrouwen kan stellen in de… Read more »

 • Wijsheid uit de schepping Wonder boven wonder (2)

  In Jeremia 51:15-17a staat: ‘Hij die de aarde heeft gemaakt met zijn kracht, de wereld heeft gegrondvest met zijn wijsheid, de hemel heeft gespannen met zijn inzicht – als hij zijn stem verheft, ruist water uit de hemel neer. Wolken wekt hij aan de einder, bliksems smeedt hij, de regen valt, hij laat de wind… Read more »

 • Hoe dachten de kerkvaders over de eerste hoofdstukken van Genesis (en waarom is dat van belang)? Lezing Boskoop - do 26 april

  De lezingen van Benno Zuiddam, hoewel veelal onder eenzelfde titel, zullen verschillende invalshoeken hebben. In Boskoop op donderdag 26 april, hoopt hij op uitnodiging van Mediagroep in Genesis te spreken over “Hoe dachten de kerkvaders over de eerste hoofdstukken van Genesis (en waarom is dat van belang)”? Zuiddam is een zeer bevlogen spreker, met Nederlandse… Read more »

 • Het transgender dilemma

  Inleiding Eind juli 2017 kondigden zowel de NS als de gemeente Amsterdam aan dat zij vanaf eind december niet meer spreken over ‘Dames en heren’, maar overstappen naar zgn. genderneutraal (of sekseneutraal) taalgebruik: ‘Beste reizigers’ of ‘Beste bewoners, aanwezigen, etc.. Dat past volgens hen in een maatschappelijke trend die al langer gaande is. Daarmee zou… Read more »

 • Het menselijk oog Stelling 89 van de '95 stellingen tegen evolutie'

  Het netvlies van het menselijk oog bevat 126 miljoen pixels (beeldpunten). Een gemiddelde digitale camera van tegenwoordig heeft “slechts” 6 miljoen pixels. De signalen van de pixels in het oog worden eerst door speciale zenuwcellen “gecomprimeerd” en lopen dan over ongeveer 12 miljoen zenuwdraden naar de hersenen. Hierbij moet elke afzonderlijke zenuwdraad verbonden zijn met… Read more »

 • Hoe wij God kennen Wonder boven wonder (1)

  Het is opvallend, hoeveel we in de laatste eeuw te weten zijn gekomen over het hoe en wat van de schepping. Dingen, die voor onze voorouders totaal onbekend en raadselachtig waren, worden steeds meer duidelijk. En we ontdekken hoe rijk de schepping is aan middelen en stoffen om ons leven drastisch te veranderen en te… Read more »

 • Verhoft in Antwerpen Een reactie op de kritiek van Frank Verhoft n.a.v. mijn inleiding op het congres te Antwerpen

  Op zaterdag 7 april 2018 organiseerde Logos Instituut een congres in het Vlaamse Antwerpen. Ik mocht daar korte introductie geven op Logos Instituut en waarom het belangrijk is dat het creationistische geluid gehoord wordt in België. Atheïst en scepticus (naar welke richting?) Frank Verhoft was ook aanwezig met als doel een zeer kritisch verslag te… Read more »

 • Veel activiteit rond ‘geloof en wetenschap’ Voorwoord nieuwsbrief d.d. 12-4-2018

  “Onze jongeren hebben antwoorden nodig, goed dat jullie daar op inspelen.” “Wat fijn dat jullie naar Vlaanderen komen, de Nederlandse congressen zijn altijd zo ver weg voor ons.” “Wat een mooie activiteiten organiseren jullie, ga zo door!” “Ga a.u.b. door met dit werk! Gods zegen.” Zomaar een greep uit de talloze reacties die wij elke… Read more »